Love
Direksjonen
Æresmedlem

Vilhelm Krag
Repertoar
Baldevin

Bilder fra " De snurrige Fættere eller Testamentet"
- av Enevold Falsen

Tre fettere:
Tobi Tørressen, Johannes Riiser Eckholt og  Knut Østrådal
 
Tjenestefolk:
Øistein Rosen og
Hege Enger
 
Frua:
Inger Johanne Mæsel, samt piken Hege Enger
 
Kommunikasjon:
Tobi Tørressen og Øystein Carlsen
 
Spradebasse:
Knut Østrådal og Inger Johanne Mæsel
 
Johannes Riiser Eckholt, Inger Johanne Mæsel og Hege Enger

Det Dramatiske Selskab feiret 220 årsjubileum i år 2007 med
"De snurrige Fættere eller Testamentet".

De som var med:

Inger Johanne Mæsel 
Frue Dormin
 
Knut Østrådal 
von Spradenfeldt
 
 Johannes Riiser Echholt
Leander
 
 Toby Tørresen 
Captain Meerskum
 
Hege Enger 
Lise
 
Øistein Rosen
Jens
 
Øystein Carlsen 
Orgon
 
Arne Hadland 
Theatervert
 


Teatersjef: Beate Møller-Stray
Teaterassistent: Inger Johanne Mæsel
Regi: Olav Grendstad

Piano: Vidar Bø

Lys: Per Kullerud, Roy Aimar Olsen
Scenografi: Alf Gunnar Huseth,  Alf Mardon Huseth

Kostyme: Aud Stenberg
Sminke/hår: Brit Skajaa,  Grethe Aadland
Rekvisitter: Turid Langenes
Suffli: Beate Møller-Stray

Plakat: Alf Mardon Huseth, Fredrik Linge Nygaard

Program: Inger Johanne Mæsel
Annonser:  Øystein Carlsen, Leiv Torstveit
PR :Inger Johanne Mæsel,  Beate Møller-Stray